Upplandsprotest mot lodjursmål
  • Granngården

Upplandsprotest mot lodjursmål

NotiserPublicerad: 2010-09-27 00:52

Jägareförbundet i Uppsala län protesterar hos landshövdingen mot beslutet i viltförvaltningsdelegationen att miniminivån för lodjur ska vara 130 individer. Istället bör miniminivån vara ungefär hälften så stor.
När beslutet om 130 lodjur togs förutsattes att antalet rådjur var cirka 60 djur per 1000 hektar. En inventering från 2010 visar att rådjursstammen i själva verket är hälften så stor. Jägareförbundet kräver att länsstyrelsen kontaktar oberoende forskare, för att få fram faktagranskat underlag, och att man därefter bestämmer miniminivåer för lodjursstammen.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB