Uppsala vill inte ha vargflytt
  • Granngården

Uppsala vill inte ha vargflytt

NotiserPublicerad: 2011-09-15 11:45

Nuvarande förvaltning av varg fungerar inte då den svenska vargstammen endast bygger på fem vargar som inte är släkt med varandra. Det konstaterar länsstyrelsen i Uppsala i sitt remissvar till regeringen angående den planerade utplaceringen av vargar i landet.

– Att sätta ut vargar är ingen lösning. Ska vargstammen klara sig långsiktigt måste man tillåta varg även i norra Sverige, säger Lennart Nordvarg som är chef för länsstyrelsens naturmiljöenhet.
I sitt remissvar skriver länsstyrelsen att särskilda medel måsta avsättas i samtliga revir för ” förebyggande åtgärder” och inte bara i de län där varg ska sättas ut vilket Naturvårdsverket föreslagit. Det är viktigt för att öka acceptansen för rovdjur menar man.
Länsstyrelsen är också mycket tveksam till att socialbidragssökande och arbetslösa ska tvingas delta i ”förebyggande insatser mot skador orsakade av varg.”
Naturvårdsverket har vidare föreslagit att län som tar emot invandrade eller inplanterade vargar ska få en högre avskjutning vid jakten. Det är något som Länsstyrelsen vänder sig emot. Istället är det hur mycket skada vargen gjort och hur många de är som ska avgöra avskjutningen.
”Jakt bör generellt inriktas på djur som har orsakat skada, detta för att motverka att beteendet förs vidare till ungdjuren”, skriver länsstyrelsen. Dessutom vill man ha en ”fördjupad utvärdering” så att människor som drabbas av ökade kostnader på grund av rovdjuren kan få kompensation.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGranngården
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB