Uppsalastöd för JRF-basen
  • SVA

Uppsalastöd för JRF-basen

NotiserPublicerad: 2013-02-08 09:35

Jägarnas Riksförbunds distrikt i Uppsala län går ut och backar upp förbundets ordförande, Solveig Larsson. Bakgrunden är att hon kritiserats internt i förbundet för sin medverkan i Vargkommittén, som är regeringens försök att medla i vargfrågan.

Det var vid ett styrelsemöte i JRF:s Uppsaladistrikt den 5 februari som den interna kritiken behandlades.

– Styrelsen uttalar sitt fulla stöd för förbundsordförande Solveig Larsson i den nu inom förbundet pågående diskussionen, kommenterar Inge Gustavsson, distriktets ordförande.

– Styrelsen har med stor nogsamhet satt sig in i ärendet och kan konstatera att Solveig agerat helt i enlighet med JRF:s beslutade riktlinjer, tillägger JRF-basen i länet.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare