Utökad jakt på knubbsäl
  • Elmia Game Fair

Utökad jakt på knubbsäl

NotiserPublicerad: 2014-09-16 13:59

Naturvårdsverket har beslutat att utöka skyddsjakten efter knubbsäl i Västra Götaland med 20 djur. Totalt får nu 90 sälar fällas jämfört med det tidigare beslutet som handlade om 70 sälar.

I slutet på förra veckan hade 69 knubbsälar fällts i Västra Götalands län. Kvoten om skyddsjakt var med andra ord nästan uppfylld.
Skadorna på yrkesfisket har under de senaste åren ökat i samma takt som antalet sälar har ökat. Fiskesäsongen har ännu inte avslutats. Erfarenheterna visar nu att sälarnas skadegörelse på fångst och fiskeredskap ökat under hösten.

Tar bort ”specialisterna”
Naturvårdsverket gör därför bedömningen att det är lämpligt att fortsätta med riktad jakt mot individer som specialiserat sig på att jaga i redskap.
Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker också den utökade skyddsjakten på knubbsäl.
Myndigheten gör bedömningen att en utökning av kvoten från 70 till 90 knubbsälar inte äventyrar artens bevarandestatus i Västra Götalands län.

SKRIV EN INSÄNDARE!

Du är välkommen att debattera via insändare till vår webbplats på .

Skriv så här

  • Annons Ardbeg Embassy
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsGyttorp Norma