Vargfri frikommun går ej
  • Allmogejakt

Vargfri frikommun går ej

NotiserPublicerad: 2014-06-11 15:19

I april 2013 skrev Orsa kommun till miljödepartementet om att få bli frikommun när det gäller rovdjursfrågan. Nu har miljöminister Lena Ek (c) svarat. I en skrivelse till Orsa kommun meddelas att det inte får startas ett frikommunsförsök i rovdjursfrågan och därmed inte ges frihet att stoppa vargrevir inom kommunens gränser, skriver Orsa kommun på sin hemsida.
Att på försök införa kommner som är helt fria från vargrevir är inte i överenstämmelse med den nyligen beslutade propositionen En hållbar rovdjurspolitik. Det är inte heller i enlighet med den svenska jaktlagstiftningen. Ett sådant förfarande skulle även strida mot Sveriges EU-rättsliga åtaganden enligt art- och habitatsdirektiven”, skriver miljöministern

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB