Vargmotion från SD avslås
  • Allmogejakt

Vargmotion från SD avslås

NotiserPublicerad: 2013-01-08 16:16

Sverigedemokraterna i Ljusdal har skrivit en motion, där de vill att kommunfullmäktige ska ta beslut om en viljeyttring för att begränsa vargstammen i kommunen. Detta ska ske genom att inte tillåta nyetableringar och att det redan befintliga beståndet inte utökas.
Kommunstyrelsen tog hjälp av en jurist på Sveriges Kommuner och Landsting i frågan, och anser därefter att det ligger utanför kommunens kompetens. Därför avslår kommunfullmäktige motionen.
Enligt juristen på SKL kan det dessutom vara olagligt att kommunen verkar för att det vargarna ska vara färre eller inga alls i kommunen.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGranngården
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB