Verket beslutar om rovdjursjakt
  • Pinewood

Verket beslutar om rovdjursjakt

NotiserPublicerad: 2013-12-30 12:30

Från och med första januari är det Naturvårdsverket som fattar beslut om jakt på de stora rovdjuren. Delegeringarna från Naturvårdsverket till länsstyrelsen om rätt att besluta om jakt efter björn, lo, varg och järv löper ut den 31 december 2013.

Det innebär att från och med den 1 januari saknar länsstyrelsen rätt att fatta beslut om såväl skyddsjakt som licensjakt på stora rovdjur. 

Eventuella skyddsjaktansökningar skall därför skickas till Naturvårdsverket. 


Senare under 2014
Anledningen är att Naturvårdsverket ännu inte beslutat om att ge länsstyrelsen rätt att besluta om skyddsjakt under 2014. Detta beräknas dock att ske under början av nästa år. 

– Detta ska inte innebära någon längre eller krångligare handläggning än i dag, säger Mikael Wallén, vilthandläggare på länsstyrelsen i Jämtland, i ett pressmeddelande.

– Det är fortfarande vår personal som kommer att besiktiga skador och utföra nödvändig dokumentation i samband med skyddsjaktärenden, tillägger Mikael Wallén.
Enligt det beslut om en ny rovdjurspolitik som fattades i riksdagen i december ska mer beslutsrätt kring rovdjuren läggas ut på länsstyrelserna i stället för Naturvårdsverket.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB