Vildsvin inget stort problem för skogsägare
  • SVA

Vildsvin inget stort problem för skogsägare

NotiserPublicerad: 2009-10-26 11:50

För skogsbruket verkar vildsvinen inte utgöra något större bekymmer. Forskare vid Grimsö har gjort en enkätundersökning bland de större skogsbolagen om synen på vildsvin.
Svaren visar att bolagen inte sett några större skador på skogen, även om det finns en oro för vildsvinens bökande kan skada trädens rötter. Det mer konkreta problemet som nämns från skogsbrukshåll handlar i stället om sönderbökade vägar. Även igensatta vägtrummor har nämnts, vilket orsakas av att vildsvinen gärna vältrar sig i gyttjan.
Å andra sidan nämner bolagen även positiva effekter, som att vildsvinen fungerar som markberedare och underlättar för växtligheten på vissa marker.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare