Vildsvinsbök äventyrar EU-bidrag
  • SVA

Vildsvinsbök äventyrar EU-bidrag

NotiserPublicerad: 2010-03-16 07:08

Vildsvinsbökningar kan ställa till det rejält för lantbrukare med EU-stöd. Bidragen är i fara när vildsvinen ger sig på bland annat vallodlingar, betesmarker och slåtterängar.

”När vildsvinen bökar upp mark med vallstöd finns risk för att villkoret gällande den årliga skörden eller betet inte kan uppfyllas. Även villkoret gällande liggtiden, som innebär att vallen ska ligga obruten i minst tre vintrar i följd, kan påverkas av en omfattande uppbökning”, skriver länsstyrelsen i Skåne på sin hemsida.

Gårdsstöd 
Också gårdar som har stöd för betesmarker, slåtterängar och särskilt så kallat gårdsstöd är sårbara för vildsvinsbesök. EU-bidraget kan dras in om markerna bökas upp.
De lantbrukare som har vildsvinsskador uppmanas nu att kontakta länsstyrelsen och rapportera om villkoren för EU-bidrag inte uppfylls.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare