Vildsvinsstrid till Regeringsrätten
  • Elmia Game Fair

Vildsvinsstrid till Regeringsrätten

NotiserPublicerad: 2010-12-07 22:30

Nu överklagar Naturvårdsverket kammarrättens beslut – att inte pröva frågan om Lotinfällan – till Regeringsrätten. I en tidigare prövning godkände förvaltningsdomstolen att Lotinfällan, som tidigare marknadsförts som vildsvinsfälla, används för fångst av räv och grävling. 

Förvaltningsrätten konstaterade att det ankommer på jägarna att använda fällan på rätt sätt, samt att Lotinfällan inte avviker nämnvärt från redan godkända fällor för räv och grävling.
Domen överklagades av Naturvårdsverket till kammarrätten, som emellertid inte gav prövningstillstånd. Det beslutet vill nu Naturvårdsverket att Regeringsrätten prövar.

SKRIV EN INSÄNDARE!

Du är välkommen att debattera via insändare till vår webbplats på .

Skriv så här

  • Annons Ardbeg Embassy
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsGyttorp Norma