Vill ersätta rovskador på hägnat vilt
  • Granngården

Vill ersätta rovskador på hägnat vilt

NotiserPublicerad: 2013-02-18 09:15

Viltförvaltningsdelegationen i Västra Götalands län vill att det ska bli möjligt att få ersättning för rovdjursskadat vilt som går i hägn, som exempelvis dovhjort.
De menar att ekonomisk ersättning för rovdjursskador är en grundläggande i del i arbetet för att skapa acceptans för livskraftiga rovdjursstammar i Sverige.
Enligt viltförvaltningsdelegationen blir det dessutom allt vanligare att man föder upp dovhjortar och andra djurarter som inte traditionsenligt hör till de tamdjur som hålls av lantbrukare. De föds och lever sitt liv i fångenskap, utfodras och får veterinärvård och slaktas för att sälja köttet.
”Det upplevs som orättvist att den lantbrukare som föder upp får kan få ersättning vid rovdjursangrepp, medan en annan lantbrukare som föder upp dovhjortar inte beviljas ersättning vid ett angrepp”, konstaterar viltförvaltningsdelegationen i en skrivelse.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGranngården
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB