Vill ha bidrag för björnräkning
  • Elmia Game Fair

Vill ha bidrag för björnräkning

NotiserPublicerad: 2012-12-20 15:55

Länsstyrelserna i Jämtlands län och i Västernorrlands län ansöker tillsammans om pengar från Naturvårdsverket som ska användas till en björnspillingsinventering.
Inventeringen ska utföras under hösten 2013. I Jämtland gjordes den senaste, och enda, inventeringen under 2006.
För att få ett bra resultat krävs många spillningsprover, och länsstyrelsen i Jämtland hoppas på ett mycket bra samarbete mellan jägarorganisationer, samebyar, naturvårdsorganisationer och allmänheten.
Under förutsättning att intresset att hjälpa till är stort, kan spillningsinventeringen leda till att vi med mycket stor säkerhet kommer att kunna beräkna björnstammens storlek, utbredning och könsfördelning”, skriver länsstyrelsen i Jämtland.

SKRIV EN INSÄNDARE!

Du är välkommen att debattera via insändare till vår webbplats på .

Skriv så här

  • Annons Ardbeg Embassy
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsGyttorp Norma