• Jaktkryssningen

Vill ha ledarsuggor fällda

NotiserPublicerad: 2013-04-02 16:23

I Sverige är den allmänna uppfattningen att man inte ska skjuta ledarsuggan i en vildsvinsflock. En tysk vildsvinsforskare menar att den tesen helt saknar vetenskaplig grund och gör att det nästan är omöjligt att få kontroll över vildsvinsstammen.

Vildsvinssuggan som leder flocken anses hålla den under kontroll, bland annat genom att bestämma över de andra hondjurens brunst och möjlighet att få avkommor. Den svenska teorin bygger på att flocken fortplantar sig snabbare om ledarsuggan skjuts.
Den tyske vildsvinsforskaren Ulf Hohmann, skogsforskningsinstitutet i delstaten Rheinland Pfalz, menar tvärtom att ledarsuggan måste skjutas om man ska minska stammen. Att spara ledarsuggan leder till att många jägare låter bli att skjuta suggor alls, menar han. I stället skjuts årsgrisar, vilket Ulf Hohmann menar gör att det nästän blir omöjligt att minska vildsvinsstammen.

SKRIV EN INSÄNDARE!

Du är välkommen att debattera via insändare till vår webbplats på .

Skriv så här

  • Annons Ardbeg Embassy
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsGyttorp Norma