Vill ha rapporter om nakenälgar
  • Jämtland Game Fair

Vill ha rapporter om nakenälgar

NotiserPublicerad: 2007-05-21 17:23

Med anledning av höstens och vinterns rapporter om håravfall hos älgar i Sverige och Norge, önskar viltsektionen vid SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala, att få in utökad information om den geografiska förekomsten av dessa älgar.
Jägare och övriga är således välkomna att höra av sig till respektive områdes jaktvårdskonsulent med följande uppgifter:

• Antal observerade älgar med håravfall.
• Antal skjutna älgar med håravfall.
• Antal hittade döda älgar med håravfall.
• Geografisk förekomst av ovanstående älgar, gärna med koordinater (RT 90) eller på gårds-, hemmans- eller jaktområdesnivå.
• Övriga uppgifter av intresse, såsom kön, uppskattad ålder på älgarna samt eventuell förekomst av hjortlusflugor hos älgarna.

Lämpligen lämnas en rapport per jaktlag eller älgskötsel-/viltvårdsområde för att undvika dubbelrapportering.

Ansvarig hos SVA:
Jonas Malmsten, viltsektionen, VFM, SVA, 751 89 Uppsala. Telefon: 018-67 40 00. Fax: 018-67 46 90.
jonas.malmsten@sva.se

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma