Vill hålla varghybrider på Gotland
  • SVA

Vill hålla varghybrider på Gotland

NotiserPublicerad: 2013-08-13 15:04

En engelsman har önskemål om att hysa hybrider mellan varg och hund i hägn på Gotland. Han har till och med varit i kontakt med länsstyrelsen på Gotland för att presentera sin idé.

Engelsmannen tänker sig att totalt mellan fyra och tio varghybrider ska hållas i två separata hägn på 2 500-5 000 kvadratmeter.
Syftet med hybridhägnet är att ge allmänheten möjlighet att studera och lära sig mer om vargars beteende. I stängslet ska det finnas hål där människor ska kunna titta på hybriderna och fotografera dem.
Dessutom vill han ha tillstånd till att låta människor träffa varghybriderna inne i hägnet tillsammans med erfarna djurskötare.

Förstagenerations hybrider inte tillåtna
Länsstyrelsen är däremot inte särskilt positiva till idén.
– Det är klart reglerat i lagen att sådana korsningar inte får förekomma i Sverige. Man kan få tillstånd att ha vilda vargar i hägn, men att korsa fram förstagenerationskorsningar är inte tillåtet, säger Tomas Johansson på länsstyrelsen till helagotland.se.
Det är förbjudet i Sverige att hålla, förmedla eller sälja hybrider mellan tamhund och vilda hunddjur, som varg eller dingo. Förbudet gäller korsningar till och med den fjärde generationen. I dag finns ett antal hundraser som godkänts av Svenska Kennelklubben, där namnet eller utseendet associeras med varg. En av dem är tjeckisk varghund, som till en början var korsningar mellan vild varg och hund, för att vara forskningsobjekt. Rasen blev senare godkänd.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare