• Jaktkryssningen

Vill slopa tillstånd för griskameror

NotiserPublicerad: 2012-12-14 12:05

I Kalmar län har viltförvaltningsdelegationens vildsvinsgrupp föreslagit att länsstyrelsen ska skriva till Landsbygdsdepartementet för att få dem att häva tillståndskravet för åtelkameror. Syftet för att slopa tillståndet är att det ska bli lättare att inventera och lokalisera vildsvin.

”Detta med anledning av bland annat det ökande antalet viltolyckor med vildsvin, som bidrar till att vi inte längre når målet för viltolyckor i länet, samt det ökande antalet skador på enskilda verksamheter, tomtmark och offentliga miljöer”, skriver vildsvinsgruppen i förslaget.

”Riskerna vägs upp av fördelarna”
De anser att risken att enskilda personer kränks av att ha blivit med på åtelkamerors bilder vägs upp av fördelarna av att kunna inventera och lokalisera vildsvin och kunna jaga mer effektivt och förhindra viltolyckor och skador på egendom.
”Fördelen med åtelkameror är att den verkar även nattetid, då vildsvinen är som mest aktiva. Vildsvinsgruppen motsätter sig inte att det blir förbjudet att sprida bilder tagna av åtelkameror”, skriver gruppen.

SKRIV EN INSÄNDARE!

Du är välkommen att debattera via insändare till vår webbplats på .

Skriv kort, vi publicerar max 3000 tecken och förbehåller oss rätten att refusera och redigera texterna. Skriv att din text är en insändare. Vi tar inte emot insändare under signatur, lämna därför fullständigt namn och dina kontaktuppgifter. Du kan självklart också dela våra nyheter i andra forum, till exempel på Facebook.

  • Annons Ardbeg Embassy
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt