Vinterns vargjakt får godkänt
  • Elmia Game Fair

Vinterns vargjakt får godkänt

NotiserPublicerad: 2010-07-07 12:27

Naturvårdsverkets utvärdering av vargjakten visar att beslutsprocessen, förberedelser och information fungerat bra, trots tidspressen att på några månader från riksdagsbeslutet arrangera den första vargjakten.

Representanter från de inblandade myndigheterna, jägarorganisationerna och bevarandeorganisationer har intervjuats. Den sammanfattande bilden av dessa intervjuer är överlag positiv. I stort anser man att alla fick komma till tals och att synpunkter togs emot och behandlades seriöst, förutsättningslöst och på stort allvar.
Ett undantantag nämns särskilt, och det är att Ekoturismföreningen inte blev inbjuden att delta i samråden. Bevarandeorganisationerna anser också generellt att man lyssnade mer på de jaktliga intressena.

Hela den 72-sidiga rapporten finns att läsa här: http://www.naturvardsverket.se/sv/Arbete-med-naturvard/Jakt-och-viltvard/Beslut-om-jakt-pa-stora-rovdjur-och-salar/Beslut-om-jakt-pa-varg/Utvarderingen-av-licensjakten-pa-varg-2010/

SKRIV EN INSÄNDARE!

Du är välkommen att debattera via insändare till vår webbplats på .

Skriv så här

  • Annons Ardbeg Embassy
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsGyttorp Norma