Webbkurs om viltet och skogen
  • SVA

Webbkurs om viltet och skogen

NotiserPublicerad: 2011-08-01 10:21

På grund av att betestrycket är större än tillgången på foder skadas ung tallskog svårt i många områden i landet. Dessutom kan inte lövträd som rönn, asp och sälg inte växa sig stora, vilket medför negativa effekter på den biologiska mångfalden.

Nu har de fyra största skogsbolagen tagit fram en webbaserad utbildning för att höja kompetensen hos både jägarkåren och den egna personalen.

Den första versionen av webbskolan om skog och klövvilt lanseras nu av skogsbolagen Holmen Skog, SCA Skog, Stora Enso Skog och Sveaskog.

– Vi ser klövvilt, speciellt älgen, som en viktig och naturlig del i det svenska skogslandskapet. Det är också viktigt att det finns en balans mellan viltbeståndet och tillgången på bete. Med den här utbildningen vill vi bidra till ökade kunskaper för god skötsel av älgstammen och övrigt klövvilt. Ambitionen är att brett belysa såväl skogsägarnas som jägarnas intressen, säger Ronny Löfstrand, Skog- och klövviltansvarig på Sveaskog i ett pressmeddelande.

Balans mellan vilt och skog
När trycket från viltet orsakar skador leder det till betydande tillväxtförluster på växande skog och försämrad kvalitet på virket. Ett långsiktigt mål är att arbeta för en högkvaiitativ älgstam med hög reproduktion i balans med fodermängden.
Tidigare har skogsbolagen tagit fram en webbaserad Skötselskola inom markberedning, plantering, röjning och gallring. Skogsvårdare som arbetar inom bolagens verksamhet ska genomgå kursen varje år. Responsen har varit bra på Skötselskolan, så erfarenheterna har tagits med när webbskolan om skog och klövvilt lanserats. 

Lättillgängligt
Genom webbskolan når kunskaper om skog och klövvilt ut till jägare som kan gå igenom utbildningen på några timmar på sin egen dator. En del i denna satsning handlar också om att öka kompetensen hos skogsbolagens egna personal.
Nu i sommar släpps den första versionen av webbutbildningen, och är tillgänglig på http://www.skogochklovvilt.se. Skogsbolagen hopppas att många jägare och andra intresserade tar del av utbildningen och ger respons på den, så att utbildningen kan göras ännu bättre till nästa år.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare