WWF protesterar mot säljakt
  • Granngården

WWF protesterar mot säljakt

NotiserPublicerad: 2014-04-05 08:49

Världsnaturfonden WWF emotsätter sig förslaget om licensjakt på säl. Det skriver Tom Arnbom och Peter Westman i en debattartikel i Arbetarbladet.

”Licensjakt är en viktig del av förvaltningen av Sveriges vilda djur, men när det gäller säl saknas den vetenskapliga grund som styrker att en regional decimering av sälstammen skulle minska skadorna för fisket vilket anges som huvudsakligt skäl för att införa denna jaktform. Istället förordar WWF riktad skyddsjakt för att minska skadegörelse på fisk och fiskeredskap. Den långsiktiga lösningen är istället att ta fram sälsäkra fiskeredskap som ger god fångst och endast fångar de fiskarter som avses”, skriver Arnbom och Westman.

Miljögifter och EU-regler
De titulerar sig sälexpert respektive naturvårdschef inom WWF och efterlyser istället skyddsjakt på ”problemsälar”.
Arnbom och Westman varnar också för att sälkött innehåller höga halter av miljögiftet dioxin.
”Idag har Sverige ett undantag från EU för försäljning av fisk med höga dioxinhalter från Östersjön. I Sverige och Finland får människor äta fisken – men den får inte användas till djurfoder då gränsvärdena ligger över EUs värden. Sälar som ligger högre upp i näringskedjan än fisk har ännu högre dioxinvärden, främst i späcket. Därför bör Livsmedelsverket få i uppdrag att undersöka både kött och späck ur ett hälsoperspektiv”, skriver Tom Arnbom och Peter Westman.
De oroas också över att antalet skadskjutningar kan öka om jakt från båt blir tillåten.
Ett ytterligre argument mot licensjakt på säl hittar Arnbom och Westman i det faktum att EU:s regler förbjuder andra än ursprungsbefolkningar att handla med sälprodukter.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGranngården
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB