Yttrar sig inte i vargfrågan
  • Elmia Game Fair

Yttrar sig inte i vargfrågan

NotiserPublicerad: 2011-05-20 09:55

När det gäller utplantering av varg vid gränsen mellan Hudiksvall och Nordasting avstår Hudiksvalls kommun från att yttra sig. Det handlar om länsstyrelsens förslag om utplantering av varg.
Förslaget innebär att länsstyrelsen i Gävleborgs län pekar ut ett område vid Kolsjön, mellan Brännås och Hassela, som lämpligt för att placera ut vuxen varg. Det andra området som är lämpligt ligger söder om Gävle.
Kommunen konstaterar att länsstyrelsen uppfyllt sitt uppdrag från regeringen, att peka ut två lämpliga områden i länet, och har inget att erinra mot länsstyrelsens arbetssätt.

SKRIV EN INSÄNDARE!

Du är välkommen att debattera via insändare till vår webbplats på .

Skriv så här

  • Annons Ardbeg Embassy
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt
  • AnnonsGyttorp Norma