Vargar i Tivedenreviret i Örebro län fångade på bild av en åtelkamera någon mil sydväst om Askersund. De vargar om fötts i reviret är avkommor efter det vargpar som flyttades från Övertorneå till Tiveden vintern 2013. Att det dåvarande föräldraparet kanske var syskon spelar ingen roll, enligt Naturvårdsverket.
Foto: Privat Vargar i Tivedenreviret i Örebro län fångade på bild av en åtelkamera någon mil sydväst om Askersund. De vargar om fötts i reviret är avkommor efter det vargpar som flyttades från Övertorneå till Tiveden vintern 2013. Att det dåvarande föräldraparet kanske var syskon spelar ingen roll, enligt Naturvårdsverket.

”Även nya inavlade vargar värdefulla”

Enligt Maria Hörnell Willebrand, chef för viltanalysenheten på Naturvårdsverket, ändrar inte forskarstudien om att även invandrade vargar kan vara inavlade på målsättningen att förnya den svenska vargstammen med invandrade vargar.
– De är i alla fall värdefulla i den skandinaviska vargpopulationen, säger hon.

Inte ens det invandrade vargparet som kördes i bil från Norrbotten och sattes ut i Tiveden 2013 och fick valpar med varandra, trots att föräldraparet senare visat sig vara i det närmaste syskon, ändrar på det.

Jakt & Jägare skriver om de inavlade invandrarvargarna här:

– Att invandrade vargar är släkt med varandra har mindre betydelse. De ger ändå input i den skandinaviska vargpopulationen genetiskt sett, förklarar Maria Hörnell Willebrand.
• Men ser det inte konstigt ut för allmänheten att förnya den svenska vargstammen genetiskt med vargar som redan är inavlade?
– Nej, inte om de avviker från den skandinaviska vargstammen genetiskt sett. Vargparet som sattes ut i Tiveden var otroligt värdefulla i alla fall eftersom de inte var släkt med den skandinaviska populationen, svarar Maria Hörnell Willebrand.
Kostsamma flyttningar söder ut av vargar som vandrat in i norra Sverige från Finland är för närvarande inte aktuellt, enligt henne.

Tre av fyra flyttningar misslyckas
– Det har visat sig att i tre fall av fyra misslyckas sådan flyttningar och vargen går tillbaka till norr igen, kommenterar Maria Hörnell Willebrand.
Strategin att den svenska vargstammen kan vara på cirka 300 individer, om det kommer in en invandrad varg från öst vart femte år, fungerar ändå.
Just nu behövs inte att invandrade vargar sövs och flyttas från Norrland.
– Vi har den inflyttade Tivedentiken som senare har fått valpar även med en skandinavisk hanne och vi har Tunturitiken som också fått valpar. Dessutom finns det just nu den invandrade varghannen i Arvidsjaur som vi håller tummarna för att den börjar gå mot söder och parar sig, säger Maria Hörnell Willebrand.