Foto: Jägarnas RiksförbundJRF:s förbundsstyrelse. Övre raden från vänster: förbundsordförande Solveig Larsson, Sven-Olof Sandberg och Rickard Olsson. Nedre raden från vänster: Henrik Tågmark, Ulf Lindström och Enock Skogman.

Jägarnas Riksförbunds förbundsstyrelse:

”JRF är ett demokratiskt förbund”

Vi har under en tid drabbats av avsaknad av respekt för våra demokratiska processer inom förbundet, skriver JRF:s förbundsstyrelse angående beslutet att utesluta en styrelseledamot.

Att en majoritet fattar beslut och att dessa respekteras är av största vikt för att en organisation skall fungera. Att alla åsikter blir hörda är en självklarhet i vårt styrelsearbete. Vår arbetsordning har styrelsen själv tagit fram och ställt oss bakom. Alla får föra fram sin åsikt, diskutera och argumentera.
När sedan besluten fattas är det majoriteten som fattar besluten, inte minoriteten eller enskilda personer. Att efter egen agenda inte acceptera beslut och starta processer med personangrepp, lögner och verka för att bygga allianser för att avsätta personer på förtroendenivå och vem som skall jobba på kansliet, är fel. Arbetet i styrelsen försvåras i mycket hög grad. Kreativitet och mod att våga tänka i nya banor hämmas. Medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö undermineras.
Arbete som gör skillnad för svenska jägare och markägare riskeras nu. Men vi är så mycket bättre och har visat i mer än 15 års tid en unik framgångsresa!

En fantastisk resa och en ljus framtid
Jägarnas Riksförbund, JRF, har verkligen gjort en otrolig resa. När en stor del av det ideella Sverige har mötts av tuffa utmaningar med minskat antal medlemmar och ekonomiska utmaningar har JRF tvärtom tagit stora kliv framåt och vuxit både i medlemsantal och förbättrad ekonomi.
För att kunna fortsätta på den resan måste vi fortsätta att utvecklas och drivas i en framtidsriktning. Samtidigt har vi omvärldsfaktorer att ta hänsyn till. Det är även viktigt att vi får en organisation i balans och harmoni när vi nu går in i framtiden. Samtidigt som det vid förändringar och förnyelse lätt uppstår gnissel, när det gamla möter det nya.
Styrelse, distrikt och avdelningar tillsammans med kansli skall ha en tydlig vi-känsla där vi jobbar tillsammans och litar på varandra. Tillsammans gör vi skillnad för svenska jägare och markägare genom att med respekt för de demokratiska spelreglerna fortsätta vårt framgångsrika arbete!

Några nyckeltal för JRF 2007 2020 %
Antal medlemmar 26 554 37 698 142 %
Medlemsintäkter (MSEK) 7,0 14,5 207 %
Eget kapital, ink fonder (MSEK) 2,3 9,3 404 %

 

FÖRBUNDSSTYRELSEN I JÄGARNAS RIKSFÖRBUND

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på print
Dela på email
Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...