2 000 kronor för eftersök på påkörd björn

Jordbruksdepartementet föreslår att eftersök på trafikskadat vilt ska ersättas med 2 000 kronor för björn, varg och lo.
Älg och vildsvin ger 800 kronor i ersättning. För övriga arter som berättigar till ersättning blir det 500 kronor enligt förslaget. Det gäller till exempel rådjur, dov-, och kronhjort.

Tidigare kunde Jakt & Jägare berätta att det kan handla om sammanlagt sju-åtta miljoner kronor som går ut till eftersöksjägare när de letar efter trafikskadade djur.

Pengarna är tänkta att tas från viltvårdsfonden, som jägarna är med och finansierar med jaktkortsavgiften.

Planen är att de nya reglerna ska träda i kraft den 1 januari nästa år, men första ska förslaget ut på en remissrunda.

Eftersöksjägaren ska få betalt efter det att en rapport skickats till polisen.

Måste dela på ersättningen

Beloppet tar inte hänsyn till hur många jägare som deltagit i eftersök. Är två hundförare ute får de besluta om de ska dela på ersättningen.

Det blir även en del rättsliga ändringar, enligt förslaget. Eftersöksekipage som kallats av polisen kan fritt passera över grannmarker tills jobbet är avslutat.

Polismyndigheten är ansvarig för att markägare underrättas.

Det avlivade djuret tillhör, som tidigare, den som har jaktträtten där djuret avlivas.

Naturvårdsverket föreslås ta fram regler och vilka krav som ska ställas på eftersöksekipage.

Förare som inte märker ut platsen för påkört vilt ska kunna åtalas.