2 800 registrerade vargjägare på fyra dagar

Klockan 14.30 på tisdagen den 8 december hade nära 2 800 personer registrerat sig för vargjakt hos Naturvårdsverket.

Möjligheten att registrera sig har funnits sedan i fredags. När det gäller lodjur har man kunnat registrera sig sedan i 1 juli och för lodjursjakten var man (vid samma tidpunkt som ovan) uppe i 5 166 registrerade jägare.
Det innebär emellertid inte att det bara blir dessa som jagar de stora rovdjuren. Det räcker nämligen med att jaktledaren är registrerad. Antalet jägare blir sannolikt många gånger fler.
Kravet på registrering har med EU-reglerna att göra. Enligt direktiven ställs ställs det stora krav för jakt på ett annars fredat djur och jakten måste ske under strängt kontrollerade former. Det har medfört att Naturvårdsverket infört registreringsplikten.
Jägarregistret är sekretessbelagt.