"Ingen eller ytterst liten jakt på älg är nog vad som gäller med så stort predatortryck", säger Wiebke Neuman.
Foto: Mostphotos "Ingen eller ytterst liten jakt på älg är nog vad som gäller med så stort predatortryck", säger Wiebke Neuman.

85 % av älgkalvarna rovdjursdödades

Unik undersökning i Gävleborgs län

Omkring 85 procent av årskalvarna överlevde inte sommaren, framför allt tros en stor björnpredationen ha spelat in. Det är en av slutsatserna i en unik rapport om älgstammen i Skandinaviens största brandområde.

Det är Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som presenterar: ”Årsrapport gps-märkta älgar och inventeringar i brandområdet-2020-2021 – Fördelning, rörelse, livsmiljö, bärris och spillning”.
Studien tar avstamp i de omfattande skogsbränderna sommaren 2018.
Kring Kårböle i Ljusdals kommun, Gävleborgs län, rasade den största branden i Sverige i modern tid.
Under loppet av några dagar brann 8 500 hektar skog ner.

Korna specialstuderas
Arbetet påbörjades i mars 2020 i samarbete mellan SLU och Sveaskog. 18 kor och 7 tjurar märktes då med gps-halsband med hjälp av helikopter.
Särskilt kornas beteende är avgörande för stammens utveckling.
För att öka kunskapen om reproduktion och val av levnadsmiljö följdes kornas rörelser noggrant från maj till juni.
Totalt föddes 24 kalvar och av dem var det bara någonstans mellan 13 och 17 procent som överlevde fram till höstens jaktstart.

Brandfält och brunbjörn
Redan inledningsvis i studien fastslår författarna att det undersökta området är speciellt i två avseenden som särskilt berör älgstammen: Brandfältet och den stora populationen brunbjörn.
Dessutom finns det sedan länge en kvalitativ älgstam här med djur i bra kondition.
Sammantaget gav detta ”en unik nordisk möjlighet att storskaligt studera samspelet älgar-skogsbruksvegetation-rovdjur”.

”Tämligen unik studie”
– Det handlar ju bara om ett års data, så jag vill inte dra för stora växlar på det, säger Fredrik Stenbacka, forskningsingenjör vid SLU Vilt, fisk och miljö.
Han tillägger:
– Samtidigt är det en tämligen unik studie. Det har gjorts liknande tidigare, men i princip bara i Nordamerika.
Forskaren Wiebke Neumann har analyserat data, men inte befunnit sig i fält.
Hon tycker att kalvarnas låga överlevnad sticker ut.

Projektet fortsätter
– Överlevnaden är väldigt låg. Fördelen med björnpredation är att korna tappar sin kalv tidig under vegetationssäsongen eftersom björnen slår kalven kort efter födelsen. Detta gör att korna är i fint skick till hösten och har hög vikt, säger hon och tillägger:
– Vi får se om det var ett undantagsår eller om situationen är densamma kommande år. I mars var vi ute och märkte nya älgar, projektet fortsätter.
Wiebke Neumann berättar att man vanligtvis kan räkna med en 50-procentig kalvöverlevnad i områden med stora rovdjur. Då är också jakttrycket inräknat.
– Och i södra delen av landet där det inte finns predatorer kan ju jaktuttaget bli högre.

Björn, varg och järv
Två överlappande vargrevir och järvförekomst kan också påverka kalvöverlevnaden.
Men enligt Wiebke Neumann har inte det gått att visa tydligt.
– Vi har inte kunnat verifiera vargdödade kalvar. Det är ju ofta inte så mycket kvar.
Liksom Fredrik Stenbacka tycker hon att det är viktigt att invänta kommande års datainsamling.
– Det är ju till exempel inte klart om det är en eller ett par väldigt effektiva björnar som står för merparten av de dödade kalvarna.
Är det något mer som hittills överraskar i studien?
– Faktiskt inte. Älgarnas rörelsemönster skiljer sig inte så mycket från där det inte har brunnit. Vissa vandrar långt, andra är mera stationära.