Foto: Mostphotos En utökad verksamhet efter pandemin och inflation motiverade att JRF fick ett högre bidrag ur viltvårdsfonden 2023 jämfört med 2022.

9,3 miljoner till JRF ur viltvårdsfonden

9,3 miljoner kronor från viltvårdsfonden går till Jägarnas Riksförbund, JRF. Ytterligare fyra organisationer delar på 7,5 miljoner kronor enligt ett beslut från Naturvårdsverket.

Nu har Naturvårdsverket beslutat om vilka ansökningar om medel från viltvårdsfonden som vinner gehör. Störst belopp tillfaller Jägarnas Riksförbund, JRF, som får 9,3 miljoner kronor i form av ett organisationsbidrag.

”Långvarigt arbete”

– Att vi beviljas det sökta beloppet visar att Naturvårdsverket delar vår syn på vårt långvariga arbete för jägarna i Sverige och det känns naturligtvis väldigt bra, kommenterar Per Wanström, generalsekreterare på Jägarnas Riksförbund, JRF.

Han tillägger:

– Det ger oss möjlighet att satsa framåt.

Större belopp i år

Beloppet överstiger förra årets bidrag ur viltvårdsfonden med 400 000 kronor.

– Det motiverades med en utökad verksamhet och allmänna fördyrningar i samhället. JRF var också den enda organisationen som fick ett organisationsbidrag, säger Jenny Landin, handläggare på Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet.

Näst mest pengar gick till Svenska Jägareförbundet som beviljades strax över 5 miljoner kronor i verksamhetsbidrag.

Hela summan

Sammanlagt utgick 16,8 miljoner kronor ur viltvårdsfonden, vilket var hela den summa som var möjlig att fördela.

Studiefrämjandet, Svenska Stövarklubben och Svenska ADB Klubben fick sammanlagt 2,5 miljoner kronor.