Älgförvaltning kan ge fler jägare i delegationerna

Nu har ledningen för Jägarnas Riksförbund träffat representanter för jordbruks- och miljödepartementet och framfört kritiska synpunkter på de nya vilförvalningsdelegationerna.
– Man lyssnade på vad vi hade att säga och det kan finnas öppningar, säger förbundsordförande Solveig Larsson.

Regeringen har beslutat om införande av så kallade viltförvaltningsdelegationer. Det blir brett sammansatta grupper, med både politiker och ledamöter som representerar intresseparterna.
Delegationerna blir till skillnad från de rådgivande viltvårdsnämnderna och rovdjursgrupperna beslutande. Man ska bestämma om länens förvaltning av allt vilt. Även beslut om rovdjuren ska tas i delegationerna.

En post för jägarna 
I Jägarnas Riksförbund har ledningen reagerat över att jägarna endast får en post i delegationerna. I vissa län betyder det att en av 16 ledamöter är jägare.
Onsdagen den 16 december träffade JRF-ledningen därför tjänstemän på de berörda departementen. Förbundsordförande Solveig Larsson deltog vid mötena och är nöjd med att hon kunnat framföra förbundets budskap.

Naturligt läge? 
– Svaret var att det är svårt att ändra beslutet i nuläget, så snart efter att det fattats. Men det kan komma naturliga situationer för förändring ganska snart, om och när det blir förändringar i älgförvaltningen med anledning av Maria Norrfalks utredning. Det här beslutet är inte hugget i sten och det kan behövas fler jägarrepresentanter i delegationerna i framtiden, säger Solveig Larsson.

Viktigt att nominera
Hon uppmanar nu sina medlemmar att nominera goda representanter för jägarkåren till de politiska posterna i delegationerna. Och det brådskar, eftersom nyordningen träder i kraft 1 febaruari.
– De som sitter i delegationerna kommer att vara statens representanter i sina län och därför ska de agera som ämbetsmän, säger Solveig Larsson.