En älgko i Västerbotten misstänks ha avmagringssjukan CWD. Bekräftas fallet kan det bli omfattande provtagning i länet. I Norrbotten gjordes CWD-prover på 600 fällda älgar sedan det förra året hittades tre älgkor med CWD. (Arkivbild)
Foto: SVA En älgko i Västerbotten misstänks ha avmagringssjukan CWD. Bekräftas fallet kan det bli omfattande provtagning i länet. I Norrbotten gjordes CWD-prover på 600 fällda älgar sedan det förra året hittades tre älgkor med CWD. (Arkivbild)

Älgko i Västerbotten kan ha CWD

Ytterligare än älgko i Sverige har hittats med vad som troligen är avmagringssjukan CWD. Den här gången är det en ko från Västerbotten Antagligen är det i så fall CWD-varianten som inte tros vara smittsam och kan uppstå spontant hos äldre djur.

FAKTA CWD

Chronic wasting disease (CWD) är en prionsjukdom som spridits bland hjortdjur i Nordamerika sedan 1960-talet. Sjukdomen, även kallas avmagringssjuka, har även påvisats hos vildren, älg och kronhjort i Norge samt hos älg i Finland.
Samtliga påvisade fall på älg och kronhjort har hitintills varit på äldre djur. I Sverige upptäcktes den första gången förra året hos två 16-åriga älgkor och ytterligare en ko i Norrbotten.
Det finns olika varianter av sjukdomen. Fallen hos äldre älgar och kronhjort kan vara spontant uppkomna. Om det stämmer kan den CWD-varianten förväntas förekomma hos äldre hjortdjur, oavsett vilket land de befinner sig i.
Den variant som upptäckts på vildren i Norge verkar istället vara smittsam och liknar mer den variant av sjukdomen som sedan tidigare beskrivits från Nordamerika. Sjukdomen tros inte drabba människor, men smittriskerna är inte helt utredda. Myndigheterna rekommenderar därför att det inte äts kött från djur med CWD.

Förra året hittats tre sådana CWD-älgkor i Norrbotten.
”Älgkon i Västerbotten som provtagits för avmagringssjuka (CWD) är positiv i första analysomgången. Ytterligare analyser kommer att köras för att bekräfta om älgen hade CWD eller inte”, meddelar Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.
Vid den första undersökningen har CWD hittats i hjärnstammen, men inte i lymfknuta. Därmed har analysen hittills följt samma mönster som de tre fall hos älg som konstaterades i Arjeplog och Arvidsjaur 2019, enligt SVA.

Spontana åldersförändringar
”Samma mönster har också setts hos fall på älg i Norge. Vi tror att fallen som påvisats hos älg kan röra sig om åldersförändringar, snarare än smittsam sjukdom, men det är ännu inte säkert bekräftat”, skriver SVA.
Ytterligare analyser körs för att bekräfta om det är CWD eller inte. Det förväntas vara klart i början av nästa vecka.
”Om fallet blir bekräftat, kommer det därefter bli ytterligare analyser för att se vilken variant av CWD det rör sig om genom att jämföra fallet med tidigare påvisade fall. Dessutom kommer en åldersbestämning att göras. SVA och Jordbruksverket har varit i kontakt med insändaren av provet”, skrivs det i pressmeddelandet,

Kan ge utökad provtagning i området
Om fallet bekräftas kommer det troligen att göras utökad provtagning i området med hjälp av bland andra jägare. Det har tidigare gjorts i Norrbotten, då 600 fällda älgar CWD-testades.
Sveriges jägare har redan fått en maning att ha koll på sjuka eller självdöda hjortdjur, som kan ha drabbats av CWD. I så fall ska prover sändas in. De djurarter som ska testas är rådjur, kronvilt och älg.

Bidrag ges för insända prover
Provtagningen gäller även trafikdödade djur
och hjortdjur som fällts vid vanlig jakt och måste kasseras vid slaktjobbet på grund av sjukdomstecken.
Prover ska endast tas på djur över ett års ålder.
Vid avlivning ska djuret skjutas i halsen, inte i huvudet eftersom prover tas bland annat från hjärnstammen. Den som sänder in prover kan begära ersättning. Det går att få 450 kronor per prov.
Mer information finns här: