Att slopa honkvoten och ha licensjakt på 25 lodjur i Dalarna istället för 15 kan innebära ”en omotiverad risk” för länets lostam, anser Förvaltningsrätten i Luleå som avslår överklagandet från JRF.
Att slopa honkvoten och ha licensjakt på 25 lodjur i Dalarna istället för 15 kan innebära ”en omotiverad risk” för länets lostam, anser Förvaltningsrätten i Luleå som avslår överklagandet från JRF.

Allt om överklagad lojakt avslås

Förvaltningsrätten i Luleå har avslagit samtliga överklaganden om årets licensjakt på lodjur. Det innebär bland annat att honkvoten blir kvar i Dalarna. Det blir heller ingen utökad lojakt i Kalmar län och jaktfientliga rovdjursfantaster lyckades inte stoppa den första lojakten i Östergötland.

När det gäller Kalmar län avslås överklagandet att kvoten på åtta lodjur borde utökas till det dubbla. Det blir heller inget gehör för alternativet att ha jakt på 19 lodjur med en honkvot på åtta.

Räcker inte att ha ett fritidshus
Fem olika klagande försökte stoppa Östergötlands första licensjakt på lodjur i modern tid med en kvot på fyra lodjur i mars. Bland andra Jaktkritikerna överklagade.
En av dem som överklagat bedöms inte ha talerätt. Det är en privatperson som har fritidshus i området, vilket inte anses räcka för att hon ska vara berörd av länsstyrelsens beslut om jakt på fyra lodjur.
Enligt Förvaltningsrätten finns inget i länsstyrelsens beslut som går att ifrågasätta och samtliga invändningar om lojakten i Östergötland avslås. Nätverket Lo & Varg påstår bland annat i sitt överklagande att det bara är en liten promille av befolkningen som vill ha troféjakt på rovdjur.

Honkvoten i Dalarna överklagades
Båda jägarorganisationerna tillhör dem som överklagat lojakten i Dalarna och bland annat vänt sig mot honkvoten, som innebär att jakten på 15 lodjur kan avlysas om det fällts sju vuxna honor som väger över 14 kilo.
Jägarnas Riksförbund, JRF, i Dalarna överklagade för att få slopad honkvot och en jakt på 25 lodjur i Dalarna.
– Med en jakt på 25 lodjur, oavsett om det är hannar eller honor, återstår minst 52 lodjur i Dalarna. Det skulle inte hota lostammen i länet, utan bara trycka ner antalet lodjur mot miniminivån konstaterade länets JRF-bas, Martin Lundgren, om överklagandet.

För mycket i ett års jakt
Länsstyrelsen i Dalarna har i sin tur anfört till Förvaltningsrätten i Luleå att jakt på fler lodjur inte är i linje med den försiktighetsprincip som bör tillämpas, eftersom lodjuren har en låg tillväxttakt och antalet föryngringarna kan variera mellan åren. Därför anser länsstyrelsen att stammen inte ska minskas för snabbt under ett år. Det gäller snarare att ha ett långsiktigt perspektiv.
Honkvoten bidrar till att populationens tillväxttakt inte dämpas för mycket. Det har även tillämpats i björnjakten i flera år och fungerat bra, skrev länsstyrelsen till förvaltningsrätten om den överklagade lokvoten.
Domen ger stöd för den hållningen:
”Vad gäller Jägareförbundet Dalarnas och Jägarnas Riksförbunds förslag om utökning av jaktuttaget kan förvaltningsrätten konstatera att de uttag som föreslås skulle reducera länets stam med över 30 procent. Detta skulle enligt förvaltningsrättens mening innebära en omotiverad risk för stammens bevarande i länet.”