Älvdalen ska vara vargfri kommun

Älvdalens kommunfullmäktige beslutade i förra veckan, med hänvisning till plan- och bygglagen och miljöbalken, att arbeta för en vargfri kommun. Socialdemokraterna och Miljöpartiet, reserverade sig mot beslutet.

Beslutet innebär följande viljeinriktning:
• Rennäringen ska inte utsättas för återkommande vargangrepp.
• Fäbodbruk med djur på mulbete ska ha företräde framför vargen.
• Älgen ska inte vara vargföda, utan en tillgång för markägaren att skatta.
• Hundar ska kunna släppas utan koppel på lovlig tid utan risk för vargangrepp.
• Människor ska inte oroas för varg inne bland bebyggelsen.
• Människor ska inte förlora rekreationsvärdet att vistas i skog och mark av oron för förekomsten av vargrevir.
• Kommunen ska inte ha varg mot en majoritet av befolkningens vilja.

M-motion
Bakgrunden till beslutet är en motion från moderaterna, där man hänvisar till bland annat plan och bygglagen (andra kapitlet, första paragrafen) som handlar om skydd och hänsyn till olika allmänna intressen.
I motionen sägs vidare att riksdagens vargpolitik med ytterligare inplantering av varg och med begränsad avskjutning strider mot vad en majoritet av kommunens innevånare anser som angeläget vad gäller en positiv befolkningsutveckling. Statens utmanande politik, där vargen har företräde före människan, framstår inte heller som meningsfull då vargen som art inte är utrotningshotad på norra halvklotet.

Förtroendekris
I den moderata motionen framgår att man tappat förtroendet för riksdagens kompetens om vargpolitikens omvälvande konsekvenser för många enskilda på landsbygden.
I Älvdalen har moderaterna och centern egen majoritet med 18 av de 35 fullmäktigemandaten. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har tillsammans 15 mandat. Folkpartiet har ett mandat, men står utanför allianssamarbetet. Sverigedemokraterna har en vakant plats.