Länsstyrelsen i Västra Götaland har fått besked. Det rör sig om varg vid samtliga tre tamdjursangrepp på Orust. (Arkivbilder)
Länsstyrelsen i Västra Götaland har fått besked. Det rör sig om varg vid samtliga tre tamdjursangrepp på Orust. (Arkivbilder)

Varg bakom angreppen på Orust

De DNA-prover som togs vid tamdjursangreppen på Orust är analyserade. Det står nu klart att det är varg som ligger bakom alla de tre angrepp som skett under den senaste tiden.

De tre angrepp på får som under kort tid skett på Orust har skapat visst huvudbry. Angreppen har sett olika ut med typiska vargskador och flera vargobservationer gällande angreppet i Stillingsby, medan fåren i den besättning som angripits två gånger i Tegnybytrakten uppvisat skador som kunde tyda på en eller flera hundar.

Skandinavisk varg
Länsstyrelsen i Västra Götaland meddelar att ett av fem prover innehöll tillräckligt med information för att konstatera att det inte handlar om hund utan att det är en varg med skandinaviskt ursprung som angripit fåren i Tegnebytrakten.
Länsstyrelsen gör därmed bedömningen att alla tre tamdjursangrepp på Orust utförts av varg och undersöker möjligheten att besluta om skyddsjakt.