Kammarrätten anser att vapenägaren har visat ”en omdömesbrist och en bristande respekt för vapenlagstiftningen som gör att han är olämplig att inneha skjutvapen”.
Foto: Shutterstock Kammarrätten anser att vapenägaren har visat ”en omdömesbrist och en bristande respekt för vapenlagstiftningen som gör att han är olämplig att inneha skjutvapen”.

Anmälde hot för sent – förlorar vapnen

En vapenägare blir av med sina licenser sedan hans före detta sambo tog hans vapen och hotade honom med ett av dem. Kammarrätten anser nämligen att vapenägaren väntade för länge med att polisanmäla händelsen.

Den före detta sambon hade kvar en nyckel till vapenägarens hus. Men inte förrän sex dagar efter att hon hade tagit sig in, tillgripit två av hans vapen och därefter hotat honom med ett av dem polisanmälde vapenägaren händelsen.
I polisförhör har mannen uppgett att kvinnan, som lider av psykisk ohälsa, har sagt att hon kanske ville skada sig själv.

Polisen återkallade licenserna
Polisen beslutade att återkalla mannens tillstånd att inneha skjutvapen med motiveringen att han inte uppfyller de höga kraven på omdöme, laglydighet och pålitlighet som vapenlagen kräver, rapporterar Dagens Juridik.
Vapenägaren överklagade beslutet och fick rätt i förvaltningsrätten. Domstolen ansåg bland annat att det inte stod i strid med aktsamhetskravet i vapenlagen att nyckeln till vapenskåpet förvarades bakom en skugglist i bostaden.

”Bristande respekt för vapenlagstiftningen”
Kammarrätten anser dock att vapenägaren har visat ”en omdömesbrist och en bristande respekt för vapenlagstiftningen som gör att han är olämplig att inneha skjutvapen”, eftersom han dröjde så länge med att anmäla händelsen.
Därför förlorar mannen nu sina vapenlicenser.