Foto: Shutterstock I samband med inventeringen kommer också prover från Stockholms, Uppsala, Västmanlands och Örebro län att analyseras.

Årets björninventering startar på söndag

För fjärde gången ska björnstammarna i Dalarna, Gävleborg och Värmland inventeras. Förhoppningen är att få in tre spillningsprover per björn – då går det totala antalet djur att räkna ut.

Björnstammarna i Dalarna, Gävleborgs och Värmlands län har inventerats vid tre tidigare tillfällen. Från den 21 augusti till och med den 31 oktober är det dags för den fjärde inventeringen.

Delar ut kit

I samband med detta skickar Naturhistoriska riksmuseet ut 30 000 insamlingskit till de berörda länsstyrelserna som i sin tur delar ut dem till jägare och samebyar.

Det går inte att använda spillning som samlats utanför insamlingsperioden eftersom den så kallade ”fångst-återfångst-metoden” används. Det innebär att man jämför spillningsprover vecka mot vecka.

Tre prover

Enligt Naturhistoriska riksmuseet är det gynnsamt om minst tre prover från varje björn lämnas in. Då går det förhoppningsvis att räkna ut det totala antalet björnar i området och få med även individer som man inte finner spillning från.

Här kan du läsa om hur du kan hjälpa till med inventeringen.