41-åringen får tillbaka sina vapen efter en klargörande dom i förvaltningsrätten.
Foto: Shutterstock 41-åringen får tillbaka sina vapen efter en klargörande dom i förvaltningsrätten.

Återfick vapen av förvaltningsrätten

Polismyndigheten får bakläxa

Misstanke om medhjälp till grovt bokföringsbrott utgör inte skäl för polisen att omhänderta skjutvapen. Det fastslår förvaltningsrätten och river upp polisens beslut.

Det är Dagens Juridik som skriver om hur den 41-årige mannens vapen och ammunition omhändertogs av polisen den 24 april.
Skälet var att 41-åringen misstänktes för medhjälp till grovt bokföringsbrott.
Polisen gick på linjen att misstankarna gjorde att mannens lämplighet som vapeninnehavare kunde ifrågasättas och att det förelåg en risk för att vapnen skulle missbrukas.

Överklagade beslut
Men mannen överklagade till förvaltningsrätten och underströk att misstankarna mot honom inte ”innefattar någon form av hänsynslöshet mot andras liv eller egendom”.
Han ifrågasatte också polisens uppfattning att han i övrigt inte skulle vara lämplig att äga vapen.
Polisen stod dock fast vid det tidigare beslutet.
Förvaltningsrätten skriver i sin dom att ett syfte med vapenlagen är att ”begränsa användningen av skjutvapen vid våldsbrott”.

Enskilda fallet
Men ekonomisk brottslighet är, menar rätten, inte sådan brottslighet som regelmässigt aktualiserar frågan om omprövning om tillstånd att ha vapen.
Avslutningsvis efterlyser domstolen en lämplighetsbedömning som i större utsträckning tar hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.