Skyddsjaktsområdet i Älvdalen där två björnar ställer till det för rennäringen.
Foto: Länsstyrelsen/Mostphotos Skyddsjaktsområdet i Älvdalen där två björnar ställer till det för rennäringen.

Både järv och björn bland renarna

Två björnar har jagat och skingrat renar i en hjord tillhörande Ruhvten Sijte sameby. Risken att renar dödas eller stressas är överhängande och Länsstyrelsen har därför beviljat samebyns ansökan om skyddsjakt.

Våren är problematisk för renägarna i det aktuella området. Först kom värmen tidigt, sedan kyla med hård skare som följd. Detta innebär att renarna måste hållas kvar i nuvarande område och inte kan flyttas till betesmarker högre upp.   
Hjorden består till största delen av vajor. Närvaron av rovdjur kan, förutom döda renar, leda till att dräktiga vajor kastar sina kalvar till följd av stress.

Hårt rovdjurstryck
Mot bakgrund av att även tre järvar stör renarna har Länsstyrelsen gjort bedömningen att det sammanlagda rovdjurstrycket är för hårt.
Att med olika medel driva iväg björnarna ses som en dålig lösning, bland annat på grund av den stress och risk för överhettning som björnarna då utsätts för.

Gott om björn
Det finns många björnar i Dalarna, nästan 100 fler än beslutat minimiantal och skyddsjakt på två björnar kommer enligt Länsstyrelsen inte ha någon negativ påverkan på björnstammens bevarandestatus vare sig lokalt eller på nationell nivå.
Beslut om skyddsjakt fattades den 16 april och jakten får pågå till och med den 23 april.