Att det endast får fällas två lodjur norr om E18 i Västmanland i mars är bedrövligt, tycker länets JRF-bas Conny Johansson. Det borde få skjutas minst 16 lodjur eftersom inventeringsresultatet inte går att lita på.
Foto: Länsstyrelsen/Anders Ljung Att det endast får fällas två lodjur norr om E18 i Västmanland i mars är bedrövligt, tycker länets JRF-bas Conny Johansson. Det borde få skjutas minst 16 lodjur eftersom inventeringsresultatet inte går att lita på.

”Bedrövligt liten lojakt i Västmanland”

JRF-basen i länet litar inte på länsstyrelsen

Västmanland får i mars samma blygsamma licensjaktskvot på lodjur som tidigare år – endast två lodjur får fällas norr om E18. Jägarnas Riksförbund (JRF) har krävt jakt på minst 76 lodjur i de åtta berörda länen i Mellansverige.

Fördelat rakt av skulle det ge en jakt på minst nio eller tio lodjur i Västmanland.
Men egentligen tycker Conny Johansson, ordförande för JRF i Västmanland, att länet borde ha en jakt på 16 lodjur. Han bedömer att det i själva verket finns uppåt 45 lodjur i Västmanland.

”Bedrövligt och oansvarigt”
– Det är bedrövligt och oansvarigt att länsstyrelsen inte kan styra upp det här. Hur många lodjur som länet egentligen berörs av är oklart på grund av dåliga snöförhållanden när det ska spåras under inventeringen. Vi litar helt enkelt inte på resultatet, kommenterar Conny Johansson.
Miniminivån är satt till minst tre loföryngringar i länet årligen. Enligt länsstyrelsen visar inventeringen under den förra vintern att det fanns fem familjegrupper, vilket motsvarar cirka 27 lodjur i hela länet. Lodjuren finns spridda i stora delar av Västmanlands län.
– Av vad vi kan se är det i själva verket 40-45 lodjur i länet, säger Conny Johansson.
När det gäller de två lodjuren som får fällas från den 1 mars finns inga begränsningar vad gäller kön eller ålder. Men länsstyrelsen vill ändå ”av jaktetiska skäl” att det i möjligaste mån fälls ungdjur före föräldradjur.