Bernt Lindqvist hedras med en JRF-fond för juridiska frågor.
Bernt Lindqvist hedras med en JRF-fond för juridiska frågor.

Bernt Lindqvist hedras med juridikfond

JRF-stämman beslutade att inrätta Bernt Lindqvists fond för juridiska frågor.
– Fonden bildas som ett tack och uppskattning till Bernt Lindqvist för hans nästan livslånga och hängivna arbete för Jägarnas Riksförbund och dess medlemmar, säger Conny Sandström.

Pengarna till fonden kommer dels från Ekofonden, dels från en insamling i samband med Bernt Lindqvists 60-årsdag. Fonden har fyllts på med ytterligare pengar, vilket innebär att den från starten har 125 000 kronor.

Fondens ska användas för att kunna pröva principiellt viktiga juridiska frågeställningar som rör JRF:s kärnområden.

I undantagsfall kan fondens medel även användas till juridiska processer av särskilt ömmande karaktär.

Förbundsstyrelsen ska besluta om hur fonden ska användas.

– Men så länge Bernt Lindqvist kan delta ska samråd ske med honom hur medlen i fonden används, förklarar Conny Sandström.

Bernt Lindqvist är pensionerad som juridiskt sakkunnig i Jägarnas Riksförbund. Han har gjort stora insatser. Bland annat var han med och drev fallet med vargskytten på Gräsö ända upp i Högsta domstolen för att få en prövning av hur paragraf 28 skulle tillämpas.