Invandrande vargar ska kunna gå fredade genom renbeteslandet i en så kallad vargkorridor. För att möjliggöra det ska samerna få bidrag.
Foto: Arkivbild Invandrande vargar ska kunna gå fredade genom renbeteslandet i en så kallad vargkorridor. För att möjliggöra det ska samerna få bidrag.

Bidrag till vargkorridor i renbeteslandet

Regeringen vill skapa fri lejd för finska vargar när de tar sig igenom renbetesland. Därför har det beslutats att samerna ska få statligt bidrag för att vargarna ska kunna klara sig helskinnade och för att täcka upp för de skador vargarna kan orsaka när de passerar.

För att inaveln i den svenska vargstammen ska minska är finska vargar ett viktigt tillskott. De vargar som i dag vandrar in i Sverige och genom renbetesland överlever sällan. 

Miljöminister Andreas Carlgren (c) har gett den pågående Rovdjursutredningen i uppdrag att föreslå hur vargarna ska kunna passera genom renbetesland utan att mista livet och därmed föreslå hur en så kallad vargkorridor ska skapas.
Ingen i de innersta vargpolitiska kretsarna är i dagsläget säker på hur en vargkorridor ska se ut eller hur den ska fungera. När Andreas Carlgren presenterade uppdraget under en presskonferens kunde inte han heller svara på den frågan.
”En korridor av åtgärder”
Det mest tydliga svaret som getts kommer från Ruona Burman, departementssekreterare på miljödepartementet:
– En korridor av åtgärder, säger hon till Riksdag & Departement.
Enligt Burman ska vargen märkas med en sändare när den passerar gränsen. Därefter ska skador förebyggas med hjälp av staten, skador ska repareras och förflyttningar av renhjordar som kommit i vägen ska underlättas. Bidraget är tänkt att, utöver den befintliga rovdjursersättningen, kompensera för de skador som den passerande varg ställer till med.
Bör vandra på egen hand
Hur det blir om vargen inte vandrar vidare, utan stannar i renbetesland, är inte klar. 
– Regeringen ser helst att vargen tar sig fram för egen maskin och så att staten slipper bestämma var den ska bosätta sig, säger Ruona Burman till Riksdag & Departement.
Klas Allander, rovdjurshandläggare på Naturvårdsverket och expert i Rovdjursutredningen, håller med om att det är en fördel om vargen vandrar själv.
– Att lyfta upp en varg går ju att göra, men att släppa ner den – det är den springande punkten, säger han till Riksdag & Departement.
Rovdjursutredningen ska presentera sitt förslag den 20 april.