Foto: Shutterstock En minskning av skogsskadorna och ökat tryck från björn och varg ligger bakom prisförändringen.

Billigare att jaga älg i södra Norrland

Sveaskog sänker jaktpriserna på grund av att avskjutningsmålen uppnåtts och trycket från björn och varg påverkar stammen. Åtgärden berör runt 1 000 jägare i norra Sverige.

Det är Sveaskogs resultatområde Södra Norrland som berörs då företaget lämnar en prismodell som bygger på totalpris per hektar. I stället återgår man till modellen att jägarna erlägger en grundavgift och därefter betalar för de älgar som faktiskt fälls.

Nära målet

Skälet till förändringen uppges vara att betesskadorna i de berörda områdena ligger nära det mål som politiker och skogsbransch har formulerat.

– Vi har väldigt bra och ansvarstagande jägare på Sveaskogs marker. Inom de områden som berörs har jägarna under en längre tid uppnått de antagna avskjutningsmålen. Utöver det har predation från björn och varg gjort att älgstammen minskat ytterligare. Därför har Sveaskog tagit beslutet att återgå till en prismodell där jägarna utöver en grundavgift betalar för de älgar de faktiskt fäller, säger Rickard Sandström, jakt- och klövviltschef i Sveaskogs marknadsområde Syd, i ett pressmeddelande.

Inte söderöver

I praktiken innebär nyordningen att jaktpriset sänks för ett tusental jägare i älgskötselområdena Los-Voxna, Ore, Hamra, Glöte, Ljusdal och Ramsjö. Sammanlagt omfattas 236 000 hektar jaktmark.

För närvarande är det inte aktuellt att justera priserna i andra delar av landet, där Sveaskog anser att skogsskadorna som orsakas av klövvilt är oacceptabelt höga.