FOTO: LARS-GÖRAN ABRAHAMSSON Kämpande björnar.

Björnjakten: Fyra av sex jaktområden avlysta i Dalarna

Fyra av sex jaktområden i Dalarna är avlysta efter att kvoten på fällda björnar har fyllts. Nu återstår nio av landskapets tilldelade 48 björnar att fälla under licensjakten. I Värmland är jakten redan avlyst.

I Värmland, med tre tilldelade björnar under licensjakten, avlystes jakten tidigt då en hona fälldes. I Dalarna, där jakten sker i sex områden har jakten avlysts i områdena två, fyra, fem och sex.

Senaste rapporten

Enligt den senaste rapporteringen, daterad 14.35, från länsstyrelsen återstår sex björnar av tilldelningen i område ett, varav minst fem måste fällas i delområde ett A. I område tre återstår tre djur.

Den sammanlagda tilldelningen i länet är 48 björnar.