Johnny Smedberg nekas ersättning för bland annat förlorad arbetsförtjänst av förvaltningsrätten i Dalarna.
Foto: Rävper Andersson Johnny Smedberg nekas ersättning för bland annat förlorad arbetsförtjänst av förvaltningsrätten i Dalarna.

Björnoffer nekas statlig ersättning

Johnny Smedberg, som för två år sedan skadades svårt av en björn när han röjde skog, nekas extra ersättning för bland annat förlorad arbetsförtjänst av länsstyrelsens förvaltningsrätt.

Rehabiliteringen blev lång för Johnny Smedberg efter björnkonfrontationen i Skattungbyn, Dalarna. Först efter ett år kom han tillbaka och började jobba 25 procent och i dag, två år efter olyckan, är han tillbaka på 100 procent – även om han fortfarande har känningar av skadorna.
Johnny Smedberg sökte ersättning för förlorad arbetsförtjänst och begärde 300 000 kronor.
– Det handlar om ett halvår från det jag blev utförsäkrad, om förlorad arbetsinkomst från skogsarbetet, samt att jag stod färdig att starta ett gårdsslakteri när jag blev attackerad, säger han till Dalarnas Tidningar.

”Min kropp också ett redskap”
Förvaltningsrätten anser dock att det är arbetsgivarens olycksfallsförsäkring som ska täcka förlusterna. Just nu funderar Johnny Smedberg på om domen ska överklagas. Han är kritisk mot statens agerande, som han anser är inkonsekvent.
Andra företagare får ersättning när rovdjur skadar deras redskap eller dödar boskap och renar. Johnny Smedberg menar att hans kropp är lika mycket redskap, som borde ersättas.
– Jag har svårt att se skillnaden. Dessutom har staten tagit på sig en roll som är jämförbar med ägande av det levande viltet – ”statens vilt” – genom att man bekostar övervakning och den ersättning som betalas ut i vissa fall, säger Johnny Smedberg.