Tre skogsbolag i Västerbotten har blåst av skyddsjakten på 20 älgar för att den är för liten och hotar att överklaga att det inte tillåtits jakt på 70 hungriga älgar som äter skogsplantor i februari. Renskötare kommer i sin tur att överklaga länsstyrelsens beslut eftersom de inte alls vill ha sen älgjakt som kan störa dräktiga vajor.
Foto: Mostphotos Tre skogsbolag i Västerbotten har blåst av skyddsjakten på 20 älgar för att den är för liten och hotar att överklaga att det inte tillåtits jakt på 70 hungriga älgar som äter skogsplantor i februari. Renskötare kommer i sin tur att överklaga länsstyrelsens beslut eftersom de inte alls vill ha sen älgjakt som kan störa dräktiga vajor.

Bråk om skyddsjakt på älg i Västerbotten

Skogsbolag i Västerbotten tycker att länsstyrelsens beviljade skyddsjakt på älg är för liten och hotar att överklaga beslutet. Berörda renskötare ska i sin tur överklaga den sena älgjakten som kan störa vajorna med foster.

Länsstyrelsen i Västerbotten beslutade att 20 älgar får skyddsjagas i inlandet fram till den sista februari för att dämpa betesskadorna på skogen.
Men skogsbolagen SCA, Holmen och Sveaskog har begärt skyddsjakt på 70 älgar och hotar att överklaga.
”I svaret på vår ansökan om skyddsjakt begränsar länsstyrelsen antalet älgar från 70 till 20. De förutsättningar som är angivna i länsstyrelsens beslut gör att det blir svårt att genomföra skyddsjakten på ett tillfredsställande sätt. Vi överväger en överklagan av beslutet. Beslutet är otydligt samt innehåller många begränsningar”, deklarerar de tre bolagen i ett pressmeddelande.

Får inte bukt med betesskadorna
Länsstyrelsen som myndighet försvårar skogsägarens försök till åtgärder för att komma till rätta med de omfattande betesskadenivåerna, hävdar skogsbolagen.
Skogsägarna hänvisar till spaning från helikopter där det kunde räknas cirka 230 älgar i områden där uppåt 30 procent av plantorna varit sönderbetade.
Länsstyrelsen har i sin tur hävdat att beslutet om att minska skyddsjakten från 70 till 20 älgar handlar om att skingra älgflockarna som orsakar betesskador på senvintern, inte minska älgstammen i sig.

Valt att blåsa av skyddsjakten
Skogsbolagen har valt att ställa in skyddsjakten på 20 älgar för att den ändå inte ger önskat resultat. Skrämselåtgärderna fungerar inte, hävdar de.
”Ur vårt perspektiv är skyddsjakt med syfte att reducera den lokala tätheten det enda alternativ som återstår för att minska betestrycket i ovan beskrivna områden”, skriver bolagen.
Även de berörda renskötarna i området kritiserar skyddsjakten på älg, som kan störa de dräktiga vajorna.
– Det är så korkat. Jag förstår inte hur länsstyrelsen kan ta ett sådant beslut. Förtroendet för länsstyrelsen blir noll eftersom vi inte varit delaktig på något sätt i beslutet. Vi kommer att överklaga beslutet, kommenterar Magnus Andersson, renskötare i Rans Sameby och talesperson i skogsfrågor, till Västerbottens-Kuriren.