Danmark svartlistar Tjeckien

Restriktioner ska hindra svinpesten

De danska bönderna har förklarat Tjeckien som en svart zon efter utbrottet av afrikansk svinpest. Förklaringen innebär restriktioner efter besök.

Tjeckien blev svart zon efter att två fall av svinpest upptäcktes där för någon vecka sedan. Då danskarna inte visste hur omfattande utbrottet var förklarades hela Tjeckien som svart zon, skriver Landbrugsavisen.

Det är Danish Transportstandard som förklarar olika områden för svarta zoner när olika smittsamma sjukdomar bryter ut. Tidigare hade de danska myndigheterna ansvar för att förhindra att olika smittsamma sjukdomar kommer i landet och drabbar Danmarks omfattande svinproduktion. Nu svarar branschen själv för olika skyddsåtgärder.

Tvätt och karantän

Det är bland annat exportörer, svinproducenter och svintransportörer som ska följa den danska transportstandaren. Men reglerna har också ett värde för svenska jägare som har kontakt med svinbranschen. När någon bil besökt en svart zon ska bilen föras till godkänd tvättplats i Danmark. Därefter ska bilen stå i karantän i sju dagar.

Hela Tjeckien blev förklarat som svart zon när danskar fick nyheten om svinpesten. Då var det oklart var de döda vildsvinen hade påträffats. När man nu vet var har också två regioner i Polen och Slovakien förklarats som svart zon. Man har alltså inte hittat fler fall av svinpesten, utan vidtaget extra säkerhetsåtgärder.