Därför köps inte vuxna ryska vargar

Sverige har slopat planerna på att köpa vuxna vargar i Ryssland för att genetiskt förstärka den svenska vargstammen. 
– Att ta hit vuxna vargar är inte längre aktuellt på grund av smittoriskerna. Både Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt har sagt nej, säger Ruona Burman, viltsamordnare vid Naturvårdsverket.

I en intervju med Jakt & Jägare säger ordförande i Finska jägarförbundet Lauri Kontro att hela den finska vargstammen kan vara ”smittad” med hundgener.

– Vi vet väldigt lite om vad som hände i samband med att Sovjetunionen kollapsade. Den sovjetiska gränsbevakningen använde sig av hunddjur som var en blandning av laika och varg. Vart de tog vägen vet vi inte, säger Lauri Kontro.

Påverkar Sveriges vargplaner?
Frågan är då om uppgifterna om den finska vargstammen har någon betydelse för Sveriges planering för att genetiskt stärka den svenska vargstammen?
– Det finns ju möjlighet att DNA-testa vargarna för att se om det är hund i dem, säger Ruona Burman vid Naturvårdsverket.
• Men när jag varit i kontakt men genetikern på Grimsö har jag förstått att det inte är helt enkelt, utan att man behöver en hel population av djur att jämföra emot?
– Ja, jag är ingen expert på DNA men när vi får in avföringsprov så står det på protokollet om det är från varg eller hund.

Risk för rabies
• Kommer frågan om varg-hundhybrider att ha betydelse för Sveriges planer att köpa vuxna vargar i Ryssland? Meningen var ju att de skulle föda valpar i svenska hägn och att valparna sedan skulle sättas ut hos vilda tikar? Kommer ni att åka längre österut för att minska risken för få hybrider?
– Att ta hit vuxna vargar är inte längre aktuellt på grund av smittoriskerna. Både Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt har sagt nej till det på grund av risken för rabies, säger Runa Burman.