Den småländska älgstammen ska få växa

Älgstammen i Småland har varit svag under de senaste åren. Dock har läget blivit bättre de senaste två åren, men fortfarande kan både kvaliteten och kvantiteten förbättras.
Jägareförbundet Kronoberg har kommit med rekommendationer inför höstens jakt.

I stort bygger de på det som gällde förra året och Jägareförbundet hoppas att allt fler jägare ska följa dem.

Två viktiga mål är att öka medelåldern bland älgtjurarna och att få upp andelen tjurar i stammen.

– Kvaliteten ska förbättras genom att fler äldre, produktiva djur ingår i vinterstammen. Då ska vi inte föda upp så många ungdjur som dessutom gör en hel del skada på skogen, säger Lennart Haraldsson, ordförande i Jägareförbundet Kronoberg, till Smålandsposten.

Förra året såg jägarna till att andelen fällda kalvar översteg 50 procent av alla fällda älgar, och det för andra året i rad, vilket gläder Lennart Haraldsson.

Gällt hälften av arealen

– Den inslagna vägen har gett resultat och vi hoppas att ännu fler ska anamma rekommendationerna i år. De senaste åren har de varit helt vägledande på ungefär 50 procent av arealen, säger Lennart Haraldsson till Smålandsposten.

Målet att andelen skjutna kalvar ska utgöra 50 procent av resultatet ligger fast. Där älgstammen fortfarande är för svag råder man jägarna att bara inrikta jakten på kalv.

Jägareförbundet menar att andelen tjurar av det totala antalet fällda vuxna älgar fortfarande är för hög. I vissa kretsar har man fällt över 60 procent tjur. Man bör spara alla tjurar upp till sex taggar, enligt rekommendationerna.