DNA efter varg och hund på dödade får

Nu har DNA-svaren från de dödade fåren i Gräsmark kommit – och de visar spår efter både varg och hund.

Närmare 20-talet får har dödats vid tre attacker mot Mats Erikssons får i värmländska Gräsmark. Länsstyrelsen har bedömt att fåren dödats av varg och beviljat skyddsjakt.
Ärendet komplicerades dock av att en lösspringande hund av ”husky-typ” var på rymmen i området. Den spårades från Mats Eriksson till en gård i närheten, där ägaren berättade att hunden inte gick att fånga in.

DNA-prov togs på fåren
Något dygn senare kunde hunden dock kopplas. Länsstyrelsen beslöt i det läget att ta DNA-prov på de dödade fåren.
Nu har svaret kommit:
– Proven visar spår efter både varg och hund. Det öppnar naturligtvis för en massa olika möjligheter hur det kan ha gått till. Men i det här fallet har vi ju också våra tre besiktningar som grund för vår bedömning, säger Maria Falkevik, rovdjursansvarig vid länsstyrelsen i Värmland.

Gårdens egna hundar?
Mats Eriksson påpekar att spåren efter hund mycket väl kan komma från hans egna hundar.
– När fåren låg och väntade på kadaverbilen var det inte helt intäckta. Det är fullt möjligt att mina hundar varit på fåren, säger Mats Eriksson.
Skyddsjakten är avslutad och nu ska länsstyrelsen göra en ny bedömning av situationen.
Gården ligger inom det så kallade Skugghöjdenreviret. Hagen omgärdas av ett rovdjursstängsel som varit fullt fungerande vid de två senaste attackerna.