Eftersöksjägare i aktion. Nu ska militära träningsmetoder testas på eftersökshundar.
Foto: Robert Jidesjö Eftersöksjägare i aktion. Nu ska militära träningsmetoder testas på eftersökshundar.

Eftersökshundar tränas med militär metod

Nu ska jägarnas eftersökshundar tränas att välja rätt viltdoft med hjälp av metoder som används av polis och militär.
Idag tränas spårhundar genom att doftspår läggs ut med hjälp av till exempel ett rådjursben som släpas och blod som läggs efter spåret. Nackdelen med denna metod är att den som lägger spåret också lämnar doftspår efter sig.

Ibland kan det därför vara svårt att bedöma om hunden följt människans doft, doften av blodet eller doften från den släpade viltdelen.

Hos polisen och militären används en annan metod. Där tränas hundarna att spåra upp enskilda individer, där doftspåren presenteras för hunden i inledningsskedet av spårningen. Hundarna tränas i laboratorium, där dofterna presenteras för hunden på en planka med försänkningar. När hunden nosar på den rätta doften uppmuntras den till skillnad från när de nosar på de andra dofterna.

Treårigt projekt

Nu ska polisens och militärens metod utvärderas som träningsmetod för eftersökshundar, rapporterar Svensk jakt.

Det är Uppsala universitet och Jägareförbundet som samarbetar i projektet, som ska pågå i tre år med start våren 2008.

Syftet med projektet är att testa om hundens framgång vid eftersök förbättras i jämförelse om de tränats med den traditionella metoden.

Man ska även se om spårträning med individuella doftspår ökar hundens förmåga att spåra individer i flocklevande vilt. Det huvudsakliga målet med projektet är att öka antalet framgångsrika eftersök.

Ett tiotal erfarna eftersöksjägare

I projektet deltar ett tiotal erfarna eftersöksjägare, som äger minst en dokumenterad eftersökshund som tränats med traditionella metoder. De ska ha eller vara på väg att skaffa en unghund som de sedan ska träna med den nya metoden. Som referens ska man använda de intränade äldre hundarna.

Försöken ska ske på Ringsö i Södermanlands skärgård, där en stor dovviltstam lever. Några av dovhjortarna kommer att förses med GPS-sändare. Under sövningen kommer man att samla doftspår från de sändarförsedda hjortarna, som sedan ska användas i träningen av unghundarna.

Hundens och hjortens rörelser via GPS

När hunden sedan spårar dovhjortarna ska man följa både hjortarnas och hundarnas rörelsemönster via GPS. Man ska sedan jämföra de nytränade unghundarnas förmåga att spåra med de äldre hundarna. Information om hur långt hunden spårat, och hur lång tid det tagit, samlas sedan ihop.