Miljöminister Lena Ek uppvaktas om Brukardokumentet. Sammanställningen visar att det är hög tid att börja förvalta vargstammen, som redan nått gynnsam bevarandestatus.
Miljöminister Lena Ek uppvaktas om Brukardokumentet. Sammanställningen visar att det är hög tid att börja förvalta vargstammen, som redan nått gynnsam bevarandestatus.

Ek uppvaktas om vargfrågan

På torsdag klockan 11 överlämnas Brukardokumentet till miljöminister Lena Ek med krav om krafttag i vargfrågan. En länk till hela dokumentet finns längst ned i texten.

– Efter att ha analyserat Sveriges åtagande gentemot EU vad beträffar varg har vi kommit fram till att gynnsam bevarandestatus enligt konstens alla regler redan är uppnådd. Därför kräver vi att beslutande politiker och myndigheter genast hävdar denna status, så att frågan åter kan bli en nationell angelägenhet, kommenterar gruppen bakom dokumentet i ett pressmeddelande.
Huvudpunkterna i dokumentet om vargfrågan handlar om följande:
• Gynnsam bevarandestatus är redan uppnådd för varg.
• Vargstammens utveckling och status är synnerligen gynnsam.
• Politisk beslutsamhet är allt som krävs för gynnsam bevarandestatus.
Mer läsning finns i den här debattartikeln:

Läs hela Brukardokumentet här