Här är den fällda skabbvargen som räknas bort från licenskvoten på sex vargar i Dalarna. Det innebär att det nu får skjutas en till varg i Flatenområdet, som dock gjorts mindre i öster.
Här är den fällda skabbvargen som räknas bort från licenskvoten på sex vargar i Dalarna. Det innebär att det nu får skjutas en till varg i Flatenområdet, som dock gjorts mindre i öster.
Här är det minskade jaktområdet där en till varg får fällas.
Här är det minskade jaktområdet där en till varg får fällas.

En till varg får skjutas i Dalarna

Skabbvargen räknas bort från licenskvoten

(UPPDATERAD) Eftersom en av vargarna som sköts under licensjakten i Flatenreviret var skabbsjuk har länsstyrelsen beslutat att det får skjutas en till licensvarg. Men jaktområdet har minskats i öster och länsstyrelsen avslår en begäran om licensjakt på fler än sex vargar.

Länsstyrelsen gör bedömningen att den fällda skabbvargen ska räknas bort från licenskvoten och istället ses som varg som sköts med stöd av paragraf 40 c i jaktförordningen. Paragrafen gör det möjligt att på eget initiativ avliva även svårt sjuka vargar.
Jakt & Jägare har rapporterat om kravet på utökad licensjakt här:

Mindre jaktområde i öster
Dagens beslut innebär alltså att det får fällas en till varg i jaktområdet som fått en licenskvot på sex vargar.
Men myndigheten påpekar att jaktområdets gränser har ändrats. Den nya kartan visar att området söder om Smedjebacken minskats i öster. Nu går den östra gränsen inne i Björbo.
Samtidigt avslås Jägareförbundets ansökan om att få skjuta två-tre vargar utöver de tilldelade sex vargarna.
– Det kommer vi inte att pröva. Licensjakt på varg är inget man ansöker om, inte heller en utökning av licensjakt, kommenterar Jonas Bergman, funktionssamordnare för viltförvaltningsdelegationen vid länsstyrelsen, till Dalarnas Tidningar.
Hittills under licensjakten i Flatenområdet har vargar från fyra olika revir fällts. Jakt & Jägare skrev om det här: