Upptäcks till exempel en fibromdrabbad älg som rapporteras till SVA:s webbsida visas nu en bild och textinformation om hur fibrom kan se ut.
Foto: SVA Upptäcks till exempel en fibromdrabbad älg som rapporteras till SVA:s webbsida visas nu en bild och textinformation om hur fibrom kan se ut.

Enklare rapportera sjukt vilt

Den som hittar ett sjukt, skadat eller dött djur i naturen kan rapportera det till en webbsida hos Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Nu finns även möjlighet att kryssa i vissa viltsjukdomar som är av intresse att kartlägga vidare.

DESSA VILTSJUKDOMAR KARTLÄGGER SVA KONTINUERLIGT

• Fågel: Fågelkoppor, sjuk/död vid fågelmatning (salmonella, trikomonasparasiter)
• Gräsand: Risgrynssjuka
• Hare: Harpest, fältharesjuka, elakartat noseksem
• Kronhjort: Parasitknutor i underhuden (Onchocerca flexuosa)
• Rådjur: Diarrérådjur, håravfall, perukhorn, fluglarvsangrepp runt hornbasen, nässvalgstyng
• Rödräv: Rävskabb, samsonräv
• Vildkanin: Kaninpest, akut död (kaningulsot)
• Vildsvin: Hudskabb
• Älg: Hudsår, hårlöshet, hudfibrom, diarré, nässvalgstyng, förvuxna klövar.

Den som till exempel anger att det handlar om älg kan bland annat kryssa i att det handlar om fibrom.
Då visas en text som anger hur en sådan älg kan se ut med hårlösa vårtor, som kan vara såriga på ytan.

Bild som visar sjukdomen
Det finns då även en bild som visar hur en fibromdrabbad älg ser ut.
– De rapporter som vi får in är tänkta att publiceras som öppen data på SVA:s webbplats. Där ska det finnas smittlägeskartor och sjukdomsstatistik, så att alla kontinuerligt kan följa var och när vi har dessa sjukdomar hos vilt i Sverige, säger SVA:s viltpatolog Erik Ågren.
– Datan består av allmänhetens rapporter och insända undersökta fall för dessa utvalda sjukdomar, tillägger Erik Ågren.
Fynd av sjukt vilt rapporteras här: